Đăng ký làm đối tác của Moncover Vietnam

Moncover là nền tảng bảo hiểm, tài chính phát triển nhanh nhất tại Việt Nam, kết nối hàng chục ngàn tư vấn và hàng trăm ngàn khách hàng trên toàn quốc để có những tư vấn chính xác và phù hợp nhất. Trên nền tảng công nghệ tự xây dựng và phát triển qua app Moncover, các đối tác dễ dàng phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ và nhận thu nhập trực tiếp về ví Mpoint nhanh chóng.